Kontakt


SONITUM Systemy Audiowizualne Sp. z o.o.

ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa

NIP 522-301-04-23 | REGON 146959666

KRS 0000485724 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS

e-mail: biuro@sonitum.pl | tel.: +48 22 487 51 92

 

Dział handlowy
 
biuro@sonitum.pl
tel.: +48 22 487 51 92 wew. 1

 

Dział instalacji i projektów
 
instalacje@sonitum.pl
tel.: +48 22 487 51 92 wew. 2

 

Dział sprzedaży hurtowej
 
dystrybucja@sonitum.pl
tel.: +48 22 487 51 92 wew. 3

 

Dział serwisu
 
serwis@sonitum.pl
tel.: +48 22 487 51 92 wew. 4

 

 
Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek SONITUM Instalacje Sp. z o.o. oraz PORTAudio Sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu obu spółek. Szczegółowy Plan Połączenia Spółek zamieściliśmy pod linkiem.