Fundacja

Wierzymy w rozwój, oparty na technologii służącej ludziom. Wierzymy w ludzi, którzy dzięki technologii mają więcej czasu dla siebie na zdrowe i zbalansowane życie.
Poznaj nasze działania w ramach Fundacji SONITUM.

Fundacja

Wierzymy w rozwój, oparty na technologii służącej ludziom. Wierzymy w ludzi, którzy dzięki technologii mają więcej czasu dla siebie na zdrowe i zbalansowane życie.
Poznaj nasze działania w ramach Fundacji SONITUM.

Fundacja powstała z pasji do rozwiązań technologicznych AV. Od ustanowienia przez Michała Kłaczkowa w 2018 roku, nieprzerwanie staramy się dbać o rozwój nauki z zakresu systemów audiowizualnych, wspierać młode talenty w tej dziedzinie i prowadzić działania edukacyjne.

Jako eksperci wiemy, że właściwie wykorzystana technologia pozwala na łatwiejsze i przyjemniejsze życie każdego dnia. Wiemy też, że umiejętność prawidłowego jej wykorzystania zależy w największym stopniu od posiadanej wiedzy, a ta od szerokiej edukacji w tym interdyscyplinarnym zakresie.

Wierzymy też, że nieustanny rozwój nie jest celem samym w sobie, a ma przybliżać nas do osiągnięcia coraz wyższego komfortu życia i zwiększenia naszych zasobów czasu na to, co dla nas ważne.

Uważamy, że najlepsze i najbardziej innowacyjne pomysły rodzą się w młodych umysłach, dlatego staramy się wspierać ich rozwój i niekonwencjonalne podejście do szeroko rozumianych zagadnień technologicznych.

Fundacja SONITUM

adres
Serwituty 25
02-233 Warszawa
zarząd
Michał Kłaczkow - prezes zarządu
organ nadzoru
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dane rejestrowe
NIP: 5272838636
KRS: 0000718809
REGON: 369489127

Nasze cele

rozwój i promocja nauk z zakresu inżynierii systemów AV i multimedialnych

A dokładniej:
rozwój i promocja nauk technicznych i rozwiązań z zakresu inżynierii systemów audiowizualnych i multimedialnych w kraju i za granicą (w tym edukacja);

aktywizacja zawodowa młodzieży, w szczególności w zakresie nauk technicznych

A dokładniej:
podejmowanie wszelkiej działalności służącej aktywizacji zawodowej młodzieży, w szczególności w zakresie nauk technicznych z zakresu inżynierii systemów audiowizualnych i multimedialnych (w tym edukacja)

propagowanie wykorzystania technologii AV w celu polepszenia work-life balance

A dokładniej:
propagowanie wykorzystania rozwiązań z zakresu technologii i inżynierii systemów audiowizualnych i multimedialnych w celu troski o dobrostan społeczeństwa poprzez wykorzystanie rozwiązań do upraszczania codziennego funkcjonowania w dobie pracy hybrydowej i tym samym zwiększanie czasu dostępnego dla jednostek do przeznaczenia na sport, turystykę i odpoczynek (w tym edukacja)

wspieranie zrównoważonego i aktywnego trybu życia

A dokładniej:
wspieranie zrównoważonego trybu życia (work-life-balance) poprzez propagowanie aktywnego odpoczynku w regionach atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie, w szczególności pośród osób z szeroko rozumianej branży nauk technicznych i inżynierii (w tym edukacja)

Nasze projekty

Girl in Tech!

program stypendialny

program letnich stypendiów dla młodzieży akademickiej zainteresowanej systemami AV i nowoczesnymi technologiami.

girlintech.pl
start pierwszej edycji w czerwcu 2024

Workplace Experience

baza wiedzy

baza użytecznej wiedzy o wykorzystaniu technologii AV w przestrzeni pracy (także tej hybrydowej)

workplaceexperience.pl
start we wrześniu 2024

Hands on AV!

warsztaty edukacyjne

jesteś ciekaw co w nowego w AV?

jesteś przedstawicielem placówki edukacyjnej lub architektem?

fundacja@sonitum.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Wierzymy, że jawność jest wartością. Dlatego poniżej publikujemy kluczowe informacje o naszej działalności, w podziale na kolejne lata. Znajdziesz tu nie tylko informacje wymagane przepisami prawa, ale także inne które uznaliśmy za istotne.

2023
2022
2021
2020
2019
2018

W 2023 roku kontynuowaliśmy naszą działalność oraz podjęliśmy nowe działania, celem promocji działania Fundacji i jej celów. W ciągu 2023 roku udało nam się:

 • nadal kontynuować spotkania edukacyjne i warsztatów z zakresu rozwoju systemów audiowizualnych (w szczególności w zakresie wideokonferencji i pracy zdalnej oraz hybrydowego środowiska pracy). Treść spotkań i warsztatów skupiła się na popularyzacji najnowszych rozwiązań i rozwoju nauki w tej dziedzinie oraz możliwościach wykorzystania tej wiedzy;
 • zakończyliśmy prace nad merytorycznym przygotowaniem strony workplaceexperience.pl oraz rozpoczęliśmy prace techniczne nad jej uruchomieniem (planowanym na 2024 rok);
 • zakończyliśmy prace nad opracowaniem szczegółowych zasad prowadzenia i realizacji Letnich Stypendiów oraz nadaliśmy im nazwę Girl in Tech!
 • przystąpiliśmy do organizacyjnego uruchomienia i pierwszej edycji programu Girl in Tech! w 2024 roku;
 • uruchomiliśmy stronę internetową Fundacji (na której właśnie jesteś), gdzie umożliwiliśmy dostęp do wszystkich programów i projektów Fundacji oraz popularyzujemy cele jej działania.

 

Do pobrania:

sprawozdanie merytoryczne
sprawozdanie finansowe

W oparciu o doświadczenia i nasze działania z poprzednich lat skupiliśmy się na kontynuowaniu i rozszerzeniu naszej działaności:

 • kontynuowaliśmy organizację bezpłatnych spotkań edukacyjnych i warsztatów (z przedstawicielami zawodów z zakresu architektury) w zakresie popularyzacji wiedzy z zakresu rozwoju systemów audiowizualnych;
 • rozpoczęła prace nad merytorycznym przygotowaniem strony internetowej workplaceexperience.pl promującej rozwiązania z zakresu inżynierii systemów audiowizualnych i akustyki wnętrz w środowiskach pracy, będącej uzupełnieniem warsztatów i spotkań edukacyjnych;
 • zakończyliśmy prace nad opracowaniem ramowych zasad współpracy i prowadzenia programu Letnich Stypendiów;
 • rozpoczęliśmy przygotowania do opracowania szczegółowych zasad prowadzenia i realizacji Letnich Stypendiów z zamiarem uruchomienia pierwszej edycji w 2024 roku.

 

Do pobrania:

sprawozdanie merytoryczne
sprawozdanie finansowe

Po przerwie, związanej ze stanem epidemii powróciliśmy do organizacji spotkań i warsztatów edukacyjnych, rozszerzając zakres promocji i popularyzacji wiedzy. W tegorocznych warsztatach skupiliśmy się nie tylko na akustyce wnętrz, ale także na prezentacji rozwoju systemów audiowizualnych, który nastąpił podczas pandemii (w szczególności w zakresie wideokonferencji i pracy zdalnej) oraz możliwościach wykorzystania tej wiedzy w zakresie gospodarczym i polepszenia dobrostanu społeczeństwa.

Kontynuowaliśmy też prace nad opracowaniem ramowych zasad współpracy i prowadzenia programu Letnich Stypendiów, rozpoczęte w 2020 roku.

 

Do pobrania:

sprawozdanie merytoryczne
sprawozdanie finansowe

W 2020 roku, ze względu na pandemię COVID-19 i idące za nią obostrzenia musieliśmy wstrzymać organizację spotkań edukacyjnych.

W związku z tym, skupiliśmy się na działaniach, które nie były zależne od panujących zakazów:

 • podjęliśmy prace nad opracowaniem ramowych zasad współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi finansowaniem i gospodarczym wykorzystaniem prac dyplomowych z zakresu inżynierii systemów audiowizualnych i akustyki wnętrz, a osobami fizycznymi (w formie Letnich Stypendiów)
 • rozpoczęliśmy poszukiwanie podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w programie Letnich Stypendiów, bądź ich współorganizacji.

 

Do pobrania:

sprawozdanie merytoryczne
sprawozdanie finansowe

W 2019 roku rozpoczęliśmy realizację naszych działań statutowych, polegających na rozwoju i promocji nauki z zakresu akustyki wnętrz.

Skupiliśmy się na organizacji spotkań z architektami, na których promowaliśmy naukę i wiedzę z tego zakresu oraz wartość jej uwzględnienia w projektach architektonicznych.

 

Kluczowe wydarzenia:

7 września 2018 roku zarząd Fundacji został powierzony w ręce Fundatora Michała Kłaczkowa, który objął stanowisko prezesa zarządu.

 

Do pobrania:

sprawozdanie merytoryczne
sprawozdanie finansowe

2018 rok był pierwszym rokiem funkcjonowania Fundacji. Dlatego w tym roku skupiliśmy się na działaniach organizacyjnych i zapewnieniu finansowania dla naszych działań statutowych w kolejnych latach.

Kluczowe wydarzenia:

w 2018 roku otrzymaliśmy w darowiznach (między innymi od Fundatora) udziały w spółkach, a od 28.12.2018 roku Fundacja SONITUM jest jedynym udziałowcem SONITUM Sp. z o.o. Zapewni to nam finansowanie naszych działań w kolejnych okresach.

 

Do pobrania:

sprawozdanie merytoryczne
sprawozdanie finansowe

Porozmawiajmy!

Michał Kłaczkow
fundator, prezes zarządu
Fundacja SONITUM
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
KRS: 0000718809
NIP: 5272838636
REGON: 369489127

Porozmawiajmy!

Michał Kłaczkow
fundator, prezes zarządu

SONITUM Sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105-Warszawa

SONITUM LinkedIn      SONITUM Instagram

SONITUM LinkedIn      SONITUM Instagram

Fundacja SONITUM

ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa

KRS: 0000718809 | NIP: 5272838636 | REGON: 369489127